THE POINT

Huset på Sveriges tröskel

Vi var tidigt ute i Hyllie och såg potentialen i området. Inte minst med kontors- och hotellkomplexet Point Hyllie med det framtida landmärket The Point. Närmare Hyllie station och allt annat går inte att komma. Högre går inte heller att komma; med sina 110 meter blir The Point Öresundsregionens högsta kontorshus. Vi planerar också för ett innehåll som ska bli av det mer exklusiva slaget. Med en internationell prägel och tydligt fokus på en representativ framtoning är The Point adressen för er som inte bara söker det bästa utan också ser värdet av adressen som profilerande för det egna varumärket. That´s the point.

Intresseanmälan

THE POINT

”The Point” – hon uttalade orden tyst i huvudet med betoning på The, och med en aning paus mellan de två orden. Bestämd artikel – the! Det förpliktigade.

Hon hade aldrig besökt kontoret på 22:a våningen i The Point. Nu satt hon på tåget från Kastrup. I det platta landskapet bortom bron tornade staden upp sig. Ett högt hus på ena sidan staden, ett annat högt på den andra sidan. Som utropstecken för ett annat Malmö än det som tidigare varit det typiska, den gamla industriella staden. Drömmar, framtidstro.

Det nya Malmö hade utvecklats snabbt. Nya stadsdelar, entreprenörsföretag som hela tiden poppade upp i de nya digitala tjänstesektorerna, restauranger i gastronomins framkant, hundratals språk, kulturella uttryck likt vilken världsstad som helst. Det hade varit en mental urbanisering som förändrat det mesta i grunden. Med utvecklingen har Malmö tagit steget ut i världen. Och världen tagit steget in i Malmö. Och precis på Sveriges tröskel hade området Hyllie vuxit upp med The Point som stolt markering att ”här är det”.

Hela området markerade det nya Malmö, med ett internationellt och kontinentalt sammanhang som grund. Kollegorna hade berättat att Point Hyllie och The Point hade tagit den arkitektoniska täten i det internationella uttrycket. Att The Point med sina 110 meter är högst i området, och till och med det högsta kontorshuset i Skandinavien, kräver förstås sin
arkitektoniska kostym – snyggt att se på, perfekt passform, utsökt foder på insidan.

Hon gick upp från stationen. Pang. Där var det. Tankarna gick till Trafalgar Square, Place de la Concorde, Times Square – något definitivt på en plats, en markering. Byggnaden var kraftfull på så nära håll, men elegant i sin glidande färgsättning. Bygganden var smal, men kollegorna hade berättat att det bland annat innebar att ljuset hela tiden var närvarande, som en del av inredningen. Det nordiska ljuset.

Inne i receptionen – nej, det var mer som en lobby eller flygplatslounge. De stora skärmarna på väggen blinkade fram tågtider och avgångstiderna på Kastrup. Andra skärmar rullade fram nyheter. Personerna i de eleganta uniformerna bakom disken verkade komma från världens alla hörn. Det kändes nästan mer som ett hotell. Men så låg också hennes hotell vägg i vägg med The Point. I lobbyn på The Point satt folk runt små bord och pratade. Några skrollade på de inbyggda bordsskärmarna. Andra satt med internationella tidningar: Le Monde, The Guardian och till och med hennes egen, Die Welt skymtade.

Hon skannade in sig med mobiltelefonen. Svepte den sedan över passagen in till den hiss som tog henne direkt upp till kollegan hon skulle besöka på 22:a våningen. Hon klev ur hissen och rakt ut över staden, och bron där borta där hon nyss hade åkt över. Kontoret var snyggt. Diskret med ändå starkt och tydligt inrett.

The Point alltså. Det kändes med alla sinnen. Precis som det tyska bilmärket hon representerade. Teknik i framkant, kvalitet i ljudet hos dörrar som stängdes, doften av utvalda material, tight i konstruktionen, självsäker framtoning med ett eget formspråk. Kontoret skulle också spegla det egna varumärket.

”The… Point”. Hon sa orden tyst i huvudet igen. Den bestämda artikeln var ingen överdrift. Huset på Sveriges tröskel levde upp till sitt löfte.

Ett ögonkast till stationen.
En kopp kaffe till Kastrup.

THE POINT

Ett ögonblick från övriga Europa.

Bästa sättet att beskriva det geografiska läget för The Point är – ”mitt i”. Med andra ord: mitt i Hyllie City. Här kommer The Point, med sina 110 meter, att torna upp sig mellan Hyllie Boulevard, Hyllie Allé och Arenagatan, precis vid Hylle stationstorg. Hyllie centrum är därmed definierat.

Stegräknaren hinner knappt ticka igång

Avståndet från tågstationen, Hylle station, mäts bäst i steg. Vägbeskrivning behövs inte heller ges till den som ska besöka The Point – ”rakt fram” eller ”mitt emot” räcker som info för den som kommer med tåg. Besökare i bil siktar förstås enklast in sig på den högsta byggnaden i området. Kan aldrig gå fel.

Max en kopp kaffe

Den som ska till och från Kastrup, till och från Malmö city hinner max med en kopp kaffe på färden. Om inte kaffet är för varmt vill säga. Förutom tåget är all an­nan kommunikation väl omhändertagen i Hyllie. Påfarten till motorvägen är närms­ta granne, liksom busstrafiken. Cykel är förstås det nya svarta. Därför finns det gott om parkering för den som vill kom­binera jobb, motion och miljötänk.

Det är ingen överdrift att påstå att Hyllie är på väg att bli det nya näringslivsnavet i Malmö och Skåne. Fler och fler huvudkontor hittar också hit till Hyllie. En anledning är förstås den absoluta närheten till Kastrup, Köpenhamn och kommunikationerna i övrigt.

”Eget hotell”

Från The Points lobby blir det en egen entré in till det eleganta hotellet med inte mindre än 21 konferensutrymmen, som The Points hyresgäster har tillgång till. I hotellet finns även flera barer och restauranger.

Den sticker både
upp och ut.

THE POINT

Med premium som lägsta nivå.

Det har länge ansetts vara lite osvenskt att sticka ut. Numera vågar vi dock visa de svenska framfötterna en aning mer i de flesta sammanhang. Med regionens högsta renodlade kontors-byggnad i vår portfölj har vi också vågat slå fast att premium är den kvalitativt lägsta nivå på byggmaterial, inredning och annat av fysisk karaktär. Ett hus som sticker upp högst måste också få sticka ut på övriga sätt.

Dubbelverkande profilering

Vi kanske bör framhålla att de enskilda kontoren alltid ska utformas i samråd med den framtida hyresgästen. Alla företag har sitt varumärke och sin framtoning att att ta hänsyn till när det kommer till inredning. Dock finns en grundstruktur, av till exempel teknisk karaktär, där ordet kompromiss inte finns med i byggbeskrivningen. Allmänna ytor, som reception, lounge och annat kommer att förstärka tanken med The Point som en profilbyggnad för de företag som hyr hos oss. Vår tanke är att varumärket The Point, tillsammans med det enskilda företagets varumärke, ska fungera dubbelverkande och skapa en positiv gemensam bild.

I huvudet på en arkitekt

”Huset ska vara en skulptur som får staden att fungera och bli levande”. Orden är arkitekten Lone Wiggers på arkitektfirman C.F Møller i Köpenhamn. Hela Point Hyllie, blir tillsammans med The Point, både en samlingspunkt och får ett signalvärde för hela Hyllie. Ariktekturen är inspirerad av det nordiska ljuset, av platsen och dess funktion. Fasaderna är veckade som solfjädrar och lutar inåt, för en känsla av backar mer än gigantiska husväggar. Formerna är dynamiska, med fasader i glas, både täta och genomskinliga och helt klara. Här mitt i Hyllie kommer The Point att dra blickarna till sig och markera både Hyllie och det nya Malmö.

Som du vill

The Point präglas naturligtvis även av rationella aspekter. Flexibilieten är stor och de olika planen erbjuder ytor mellan cirka 150 m2 upp till cirka 20 500 m2.

Mer än en
hygienfaktor.

THE POINT

Vi siktar alltid mot guld.

Vad betyder egentligen begreppen miljö och hållbarhet? Många menar att det gått inflation i dem. Andra hävdar att det är hygienfaktorer. Och visst, i mångt och mycket är det mesta av miljöarbetet självklart, och vi vet vad våra hyresgäster både förväntar sig och kräver av oss.

En byggnads hela livscykel

Miljö och hållbarhet är så mycket mer än att göra enskilda insatser här och där. Det handlar om ett helhetstänk utifrån hela samhällets krav och förväntningar. Vi driver miljöarbetet utifrån insikten att en byggnad påverkar miljön under hela sin livscykel, från byggnation via förvaltning till ombyggnad.

För oss är det viktigt att skapa de bästa förut­sättningarna genom att, där det är möjligt, använda miljövänliga byggmaterial. Men ock­så att minimera transporterna genom att anli­ta lokala aktörer. Och, förstås, att hitta miljö­ och energieffektiva lösningar för exempelvis uppvärmning av våra fastigheter.

Miljöarbete är visserligen ingen tävlingsgren. Men det är en ambition, en strävan och ett mål. Att sikta mot ”Miljöbyggnad Guld” som mål är givet. När det gäller ambitionen försöker vi överträffa 100% – vi sätter samma siffra på det som på The Points höjd, nämligen 110!

110%

Vårt miljöarbete i korthet

  • Miljöarbetet konkretiseras med tydliga mål som innebär att utfallet kontinuerligt kan mätas och förbättras.
  • Beakta möjligheter och risker i verksamheten utifrån ett miljöperspektiv.
  • Aktivt arbeta för att minska vår klimatpåverkan.
  • Aktivt verka för en god inomhusmiljö.
  • Aktivt samverka med våra hyresgäster, leve­rantörer och övriga samarbetspartners för att minimera miljöbelastningen.

Människans miljö

I sammanhanget får vi inte glömma att nämna kopplingen arbete/prestation/människa. Det är ju människor som ska arbeta i ett kontors­hus. Därmed har vi även den mänskilga miljö­aspekten att ta hänsyn till. Vi strävar efter att planera och utforma våra hus så att de känns både attraktiva och trivsamma att finnas och jobba i. Det kan handla om utsikt, om gemen­samma ytor, tysta rum, ljud, ljus, etc. Det är ju inte ett miljöarbete i traditionell mening. Men det påverkar ett annat klimat som är nog så viktigt – arbetsklimatet.

Quick Facts.

THE POINT

Vill du veta mer om The Point?

Eller kontakta Lars Bengtsson på telefon 070–509 55 92 eller lars.bengtsson@annehem.se

Denna webbplats använder cookies för att samla information om webbplatsens användning. Informationen delas med tredje parter. Vänligen godkänn användandet av cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Visa inställningar

Nedan kan du välja vilka cookies du godkänner på webbplatsen: